Lưu ý: Mã bảo mật nằm bên trong hộp sản phẩm. Mã chỉ kiểm tra được 1 lần duy nhất và chỉ thực hiện được tại website https://cheriskin.com . Trong vòng 24 giờ sau khi kiểm tra, mã sẽ bị xóa khỏi hệ thống.
.

Nhập thông tin bên dưới để tra mã bảo mật: